Efektivní správa


  • kontrola příchozích plateb, upomínky, vymáhání pohledávek
  • správa SIPO a jeho aktualizace
  • výpočet, kontrola a správa předepsaných plateb
  • vyhotovení vyúčtování
  • komplexní právní poradenství – příprava smluv o dílo, konzultace s úpravami stanov atd.
  • zajištění notáře, konzultace ohledně tvorby stanov a jejich případných změn
  • řešení specifických právních problémů SVJ
  • finanční poradenství – úvěry, dotace, pojištění