Profil společnosti

Česká správa bytových nemovitostí s.r.o. (dále jen ČSBN) vznikla v roce 2015 za účelem poskytování komplexní správy bytových objektů. Velký důraz je kladen na třech hlavních aspektech správy objektů.

1

Účetnictví

Administrativa

Reporting

2

Efektivní správa

Flexibilita

Ochota

3

Property management

Technická správa

Základní právní poradenství

Administrativní správa objektu je vedena v programu SSB2000 (jeden z nejrozšířenějších profesionálních programů pro správu rezidenčních objektů) a účetnictví v programu Pohoda. Silnou stránkou je pak online portál na www.csbn.cz.