Profil společnosti

Česká správa bytových nemovitostí s.r.o. vznikla s jednoduchou myšlenkou posunout možnosti správy nemovitostí do nového rozměru. Naším cílem je být skutečným partnerem výborům SVJ a vlastníkům nemovitostí.

Problematika správy bytového objektu je velice rozsáhlá a často je zapotřebí zkušeného partnera, který vstřícně poskytne know-how a je schopen poradit na základě svých zkušeností se správou domů. Ne jen správce, který vede účetnictví a členskou evidenci.

ČSBN s.r.o. je přesně takovým správcem, správu chápe jako komplexní péči. Základním kamenem je unikátní internetový portál, jehož cílem je maximálně zpřehlednit a zjednodušit běžnou administrativu výboru SVJ či majitele rezidenční nemovitosti. Portál již dnes nabízí celou řadu velmi užitečných funkcí, ale sám o sobě je jen jedním z nástrojů. Vedle běžných služeb, které nabízí všichni správci, tým ČSBN nabízí poradenství, konzultace, maximální péči o zákazníka, pomoc s výběrovým řízením a sdílení know-how získané správou mnoha objektů, které řeší typicky velmi podobné problémy. Nabízíme jak ověřené postupy, tak i postupy inovativní (ovšem řádně připravené). Doba je velmi turbulentní a vedle změn právních a účetních, se samozřejmě inovují i technologie, materiály a celkově technická řešení.

ČSBN je tu jednoduše od toho, aby pomohla lidem řídícím rezidenční nemovitost, sejmula z nich většinu administrativní zátěže a nechala prostor pro rozhodování o důležitých záležitostech.

 

Ing. Petr Svoboda
Jednatel ČSBN s.r.o.