Efektivní správa


  • vstupní a průběžná stavebně-technická pasportizace nemovitosti
  • zajištění revizí, správa revizního plánu
  • evidence bytů, nebytových prostor a osob
  • zajištění a kontrola dodavatelů služeb a médií, kontrola faktur (hlídání efektivity nákladů na provoz domu)
  • příprava výběrových řízení a tendrů
  • konzultace problematiky technické údržby a obnovy domu
  • správa technické dokumentace k nemovitosti