Finanční řízení SVJ

V časopisu Výbor - konkrétně čísla 1 a 2/2019 najdete úvod do finančního řízení SVJ zpracovaný jednatelem ČSBN s.r.o. Ing. Petrem Svobodou. Uvedl do něj základní pojmy z řízení financí, povinnosti výborů při řízení SVJ a také své osobní zkušenosti. Články se zabívají jak příjmovou, tak i výdajovou stránkou rozpočtů a jsou velmi užitečné pro začínající členy výborů. 

V případě dotazů, námětů a připomínek pište na [email protected]

Česká správa bytových nemovitostí s.r.o.